// /*---header---*/ /*---Breddning---*/

ACS - Aqua Clear System

Viskan Spa har utvecklat Aqua Clear System som gör att ditt badvatten inte bara blir rent som dricksvatten utan renare. 
Några biståndsdelar i systemet är Bio-Lok-skal, Pleatco Advanced- filter, antibakteriell slang samt AOP-teknik. 

Bio-Lok-skalet
- Förhindrar partiklar från att fastna. Ytan på skalet, akrylen är tillverkad på ett sätt så att den förhindrar partiklar och mikrober att fastna och föröka sig, vilket kan vara både ohälsosamt likväl som det kan få både skal och vatten att se smutsigt ut. Bio-Lok hjälper dessutom till att hålla ytan glänsande och skinande ren vilket minimerar din tid för rengöring av badet vid vattenbyte. 

Kraftfulla filter- fångar smutsen bättre. 
- Plaetco som levererar partikelfilter till oss anses av många vara den bästa leverantörer av pool och spafilter. Deras filterduk har tätare och fler fibrer samt har en längre livslängd än övriga filterleverantörer. Deras bästa filter heter Plateco Advance och det är just dessa filter vi använder i våra bad.

Unik antibakteriell slang från Småland. 
- Dt är oftast i badets slangsystem som bakterier får fäste och kan föröka sig och skapa ohälsosamt vatten. Men vår svensktillverkade antibakteriella slang är gjord för att förhindra just detta. Det antibakteriella medlet i slangen hjälper till att minska bakteritillväxten och du får ett friskare och renare badvatten. Det antibakteriella medlet är en del av slangen och inget material som läggs på ytan och slits bort med tiden. 

AOP- renar vattnet från föroreningar
- AOP (Advancerad Oxidations Process) är en process som tar bort organiska och oorganiska ämnen (som bakterier och virus) från dricksvatten med hjälp av oxidation. Detta sker genom att på rätt sätt kombinera ozon och UV-C ljus. AOP är det bästa sättet att på ett säkert sätt rena vattnet från föroreningar.